Technologie informacyjne

Information technology

2019L

Kod przedmiotu2452S2-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOprogramowanie użytkowe: praca z edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji multimedialnych. Korzystanie z przeglądarek, metody wyszukiwania informacji, pobieranie danych z Internetu, korzystanie z poczty elektronicznej. Konfiguracja połączenia internetowego. Korzystanie z systemów informacji prawnej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac i zadań wynikających z toku studiów oraz przyszłej pracy zawodowej. Program przedmiotu zgodny jest z wymaganiami ECDL. W ramach zajęcia studenci nabywają wiedzę z zakresy technologii informacyjnych oraz ich praktycznego zastosowania. Zajęcia mają na celu nauczyć posługiwania się technologiami informacyjnymi w zakresie kryminologii.
Literatura podstawowa1) Węglarz W., Word 2010. Praktyczny kurs, PWN, 2012 2) Winston W., Microsoft Excel 2010. Analiza i modelowanie danych biznesowych, A.P.N. Promise, 2011 3) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, PWN, 2011 4) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, PWN, 2011 5) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi