Transport towarów niebezpiecznych

Transport of Hazardous Materials

2020Z

Kod przedmiotu2452S2-TTN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi