Bezpieczeństwo osobiste

Personal Safety

2022L

Kod przedmiotu52S2-BEZPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotr Bogdalski, Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2015, s. 15-41 2) Piotr Bogdalski, Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2015, s. 493-544 3) Janusz Fiebig, Agata Tyburska (red.), Bezpieczeństwo osobiste policjanta., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi