Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2021L

Kod przedmiotu52S2-BMUS1Lps
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak, Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi