Bezpieczeństwo transgraniczne

Cross-Border Security

2021L

Kod przedmiotu52S2-BTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H.Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 996-1996, Bellona, 1997 2) A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, 2007 3) A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, 2012 4) B. Wiśniewski, R. Marczuk , System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,, WSPol, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi