Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

History of internal security

2021Z

Kod przedmiotu52S2-HBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Majer, P. Majer, 2016r., "Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym. ", wyd. WPiA UWM., WPIA UWM, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi