Język obcy specjalistyczny

Foreign language specialistic

2021Z

Kod przedmiotu52S2-JOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Sierocka, H. Sierocka,Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, Warszawa 2014; A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers, Warszawa 2014., Beck, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi