Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Security control and audit

2021L

Kod przedmiotu52S2-KIA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kuc B.R, Kontrola i audyt w sektorze publicznym. , wyd. Dom Wydawniczy ABC, 2007 2) Winiarska K, Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo Difin, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi