Najnowsze technologie kryminalistyczne

The latest forensic technologies

2022Z

Kod przedmiotu52S2-NTK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, 2017 3) J. Widacki (red.), Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi