Prawo administracyjne

Administrative law

2021Z

Kod przedmiotu52S2-PADM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J, Prawo administracyjne, t. ., Wolters Kluwer,, 2014, s. . 2) Ura E, Prawo admninistracyjne, t. ., Wolterskluwer, 2015, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi