Prawo o broni

Weapons Law

2022L

Kod przedmiotu52S2-POB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, W. Brywczyński, Nielegalne posiadanie broni, problematyka kryminalistyczna , Temida 2, 2014 2) J. Kasprzak, Nielegalne wytwarzanie broni, Wyższa Szkoła Policji Szczytno, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi