Postępowanie karne

Criminal proceedings

2021Z

Kod przedmiotu52S2-POSKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcie i cele postępowania karnego; Warunki dopuszczalności procesu; Rodzaje uczestników postępowania oraz ich rola w procesie, Zasady dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu, Sposoby zabezpieczania prawidłowego toku postępowania; Struktura postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Waltoś, P.Hofmańsk, Proces karny. Zarys systemu, , Wolters Kluwer Polska, , 2016 2) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, 2014 3) T. Grzegorczyk, , Kodeks postępowania karnego. Komentarz. , Wolters Kluwer , 2014 4) R. A. Stefański, Pisma procesowe w sprawach karnych. , C. H. Beck, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi