Podstawy prawa finansowego

Fundamentals of Financial Law

2021Z

Kod przedmiotu52S2-PPFIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Jurkowska-Zeidler, Andrzej Drwiłło,, System prawnofinansowy Unii Europejskiej,, Wolters Kluwer, 2017, s. 484 2) Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta, Prawo finansowe,, C.H.Beck, 2013, s. 236
Literatura uzupełniająca
Uwagi