Podstawy prawa pracy

The basis of labor law

2021Z

Kod przedmiotu52S2-PPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Liszcz, Prawo pracy, t. 1/1, Wolters Kluwer, 2018, s. 1-676 2) L.Florek, T.Zieliński, Prawo pracy, t. 1/1, C.H. Beck, 2016, s. 1-369
Literatura uzupełniająca
Uwagi