Praktyka

Practice

2021L

Kod przedmiotu52S2-PRA
Punkty ECTS 19
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów , UWM, 2015 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, UWM, 2018 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji - Regulamin praktyk, UWM, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi