Prawo cywilne

Civil law

2021Z

Kod przedmiotu52S2-PRCYW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, C.H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi