Prawo karne

Criminal law

2021Z

Kod przedmiotu52S2-PRKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2019, s. 370
Literatura uzupełniająca
Uwagi