Seminarium magisterskie

Masters seminar

2021Z

Kod przedmiotu52S2-SEMBMU1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań, Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi