Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze

Penitentiary systems and executive criminal law

2021Z

Kod przedmiotu52S2-SPIPKW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, 2017, s. 296 2) Małgorzata Kuć, Prawo karne wykonawcze, C.H. Beck., 2013, s. 230
Literatura uzupełniająca
Uwagi