Technologie informacyjne

Information technology

2021L

Kod przedmiotu52S2-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Węglarz W., Word 2010. Praktyczny kurs, PWN, 2012 2) Winston W., Microsoft Excel 2010. Analiza i modelowanie danych biznesowych, A.P.N. Promise, 2011 3) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, PWN, 2011 4) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, PWN, 2011 5) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi