Współczesny terroryzm

Contemporary terrorism

2021L

Kod przedmiotu52S2-WTER
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, 2017 2) J. Cymerski, W. Zubrzycki, T. R. Aleksandrowicz,, Terroryzm. Działania antyterrorystyczne, Bellona, 2020 3) B. Węgliński, Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa, Atut Oficyna Wydawnicza, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi