Wybrane zagadnienia polityki społecznej

Selected aspects of social policy

2022L

Kod przedmiotu52S2-WZPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Majer, Bezpieczeństwo społeczne, Editions Spotkania , 2016 2) Grażyna Firlit-Fesnak (red.); Jacek Męcina (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, wyd. PWN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi