Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

Internal security managment systems

2022L

Kod przedmiotu52S2-ZSBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Rysz, Zarządzanie kryzysowe. Zintegrowane.’’ Difin 2020; , Difin, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi