Filozofia bezpieczeństwa

Philosophy of security

2021Z

Kod przedmiotu52S2-filobezp
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Rosa, M. Lipieńska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycja – Współczesność – Nowe wyzwania, Akademia Podlaska, 2007 2) Kuderowicz Z., Filozofia o szansach pokoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 1995 3) Gray J., Czarna msza: apokaliptyczna religia i śmierć utopii, Znak, 2009 4) Fukuyama, F., Koniec historii, Znak, 1996 5) Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, 1997 6) Kagan R., Potęga i raj, StudioEMKA, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi