Seminarium

Seminar

2019L

Kod przedmiotu2452S2-BMUS1Ls-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów , Impuls, 2013, 2016 2) C.Kalita, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów , Arte, 2011 3) R. Zenderowski, Praca magisterska - licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi