Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2020L

Kod przedmiotu2452S2-BMUS2Lps
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi