Pozarządowe formy bezpieczeństwa

NGO's and security

2019L

Kod przedmiotu2452S2-PFB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Ciecierski, M. Czuryk, M. Karpiuk, System ratownictwa w Polsce, PWSBiA, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi