Postępowanie karne

Criminal proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2452S2-POSKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer Polska, 2016 2) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi