Prawo cywilne

Civil law

2019Z

Kod przedmiotu2452S2-PRCYW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,, "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" , LexisNexis, 2016, s. 688 2) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel , Prawo cywilne - zarys wykładu , Wolters Kluwer , 2016, s. 448
Literatura uzupełniająca
Uwagi