System ochrony gospodarki

System of economy protection

2020Z

Kod przedmiotu2452S2-SYOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Olszewski, "Prawo gospodarcze. Kompendium", , t. -, -, 2014, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi