Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

Internal security managment systems

2020L

Kod przedmiotu2452S2-ZSBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Konrad Raczkowski/Łukasz Sułkowski, 1) Konrad Raczkowski/Łukasz Sułkowski, 2014r., "Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki", , s.247, 2) Andrzej Misiuk, 2008r.,"Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe", s.260., wyd. Difin, 2014 2) G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), , Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, Warszawa, 2012 3) R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe: dobre praktyki, Warszawa, 2012 4) J. Ziarko, J. Walas – Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego cz. 1: Zarządzanie w administracji publicznej , Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi