Anatomia człowieka

Human Anatomy

2019Z

Kod przedmiotu6253S1-ANATCZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia człowieka
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości obejmujące budowę i fizjologię człowieka
Opis ćwiczeńMiana ogólne dot. Położenia i kierunku, osie ciała, połączenia, stawy. Typy stawów i rodzaje ruchów. Szkielet osiowy: czaszka i kręgosłup. Szkielet dodatkowy: kości obręczy kończyny górnej i dolnej oraz szkielet części wolnej kończyny górnej i dolnej. Mięśnie i powięzie – podział i grupy czynnościowe. Elementy topograficzne ich ograniczenia i zawartość (jama pachowa, kanał nadgarstka, kanał pachwinowy, kanał udowy, trójkąt udowy). Mięśnie oddechowe, przepona, budowa, unerwienie i unaczynienie, elementy topograficzne. Anatomia struktur klatki piersiowej: ściana klatki piersiowej, śródpiersie, podział, ograniczenia, zawartość. Budowa gruczołu piersiowego. Układ oddechowy: górne drogi oddechowe, dolne drogi oddechowe (tchawica, oskrzela, płuca, opłucna, unerwienie i unaczynienie). Anatomia kliniczna układu oddechowego. Budowa, unaczynienie i unerwienie serca. Naczynia klatki piersiowej. Krążenie duże i małe oraz krążenie płodowe, anatomia kliniczna. Przewód piersiowy i odpływ chłonki w obrębie klatki piersiowej. Naczynia obwodowe. Jama brzuszna: budowa i rozwój otrzewnej, krezka jelita, sieć mniejsza, sieć większa, torba sieciowa. Przestrzeń zaotrzewnowa. Narządy położone wewnątrz- i zewnątrz otrzewnowo. Narządy położone nad i podokrężniczo, budowa, unaczynienie (aorta brzuszna, gałęzie parzyste i nieparzyste), unerwienie, czynność i topografia. Wątroba i drogi żółciowe. Anatomia struktur miednicy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Unerwienie autonomiczne narządów jamy brzusznej i miednicy. Anatomia kliniczna układu pokarmowego, moczowo-płciowego i wydalniczego. Jama ustna. Anatomia struktur głowy i szyi, unaczynienie, unerwienie, elementy topograficzne ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej, gardła, przełyku. Krtań: budowa, unerwienie i unaczynienie. Gruczoł tarczowy. Ślinianki. Nerwy czaszkowe. Narządy zmysłów. Droga węchowa, wzrokowa i smakowa. Podział anatomiczny, kliniczny i czynnościowy mózgowia. Ośrodkowy układ nerwowy: podział, budowa, czynność, unaczynienie. Rdzeń kręgowy: budowa i unaczynienie. Opony mózgowo-rdzeniowe, krążenie płynu mózgowordzeniowego. Najważniejsze ośrodki korowe i podkorowe mózgu, drogi ruchowe i czuciowe, czynność. Układ limbiczny. Układ autonomiczny. SEMINARIA: Kości czaszki, jamy i doły czaszki. Jama nosowa i zatoki przynosowe. Staw skroniowo-żuchwowy: budowa stawu, rodzaje ruchów w stawie. Stawy i więzozrosty szkieletu osiowego i dodatkowego. Zwoje i nerwy rdzeniowe, budowa. Splot szyjny, ramienny i lędźwiowo-krzyżowy. Nerwy długie splotów. Budowa, unaczynienie i unerwienie serca. Naczynia klatki piersiowej. Krążenie duże i małe oraz krążenie płodowe, anatomia kliniczna. Naczynia krwionośne obwodowe. Anatomia kliniczna układu krążenia i naczyń. Układ chłonny: budowa i podział. Przewód piersiowy. Odpływ chłonki z przewodu pokarmowego. Anatomia kliniczna przewodu pokarmowego i moczowo-płciowego. Układ komorowy. Powstawanie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Najważniejsze ośrodki korowe i podkorowe. Unaczynienie mózgowia. Droga smaku i węchu. Przysadka mózgowa. Autonomiczny układ nerwowy: budowa, podział i czynność. Pień współczulny: budowa i podział. Mechanizm wydzielania śliny. Zwój skrzydłowopodniebienny, podżuchwowy i zwój uszny.
Opis wykładówSzkielet osiowy, czaszka. Budowa nerwów rdzeniowych, nerwy międzyżebrowe. Klatka piersiowa: budowa i ograniczenia, unaczynienie i unerwienie. Śródpiersie, podział i zawartość. Układ oddechowy: tchawica, oskrzela, płuca, unerwienie i unaczynienie. Krążenie płucne. Układ krążenia: serce, budowa, unaczynienie i unerwienie serca. Krążenie tzw. duże i krążenie płodowe. Jama brzuszna: ściana jamy brzusznej, rozwój otrzewnej, przestrzeń zaotrzewnowa. Narządy położone nad- i podokrężniczo, budowa, unaczynienie, unerwienie, topografia. Anatomia kliniczna przewodu pokarmowego. Jama ustna, język, gardło, przełyk: morfologia, unaczynienie i unerwienie. Nerwy czaszkowe, anatomia kliniczna. Narządy zmysłów. Droga węchowa, wzrokowa i smakowa. Ośrodkowy układ nerwowy: podział, budowa, unaczynienie, czynność. Najważniejsze ośrodki korowe i podkorowe, drogi ruchowe i czuciowe, podstawowe objawy ich uszkodzeń. Układ autonomiczny, anatomia kliniczna.
Cel kształceniaStudent powinien znać: mianownictwo anatomiczne w języku polskim oraz zasady prawidłowego opisu systematycznego i topograficznego człowieka a także podstawowe miana dot. osi, płaszczyzn, położenia i kierunku oraz ruchu. Umieć rozpoznawać i nazwać struktury anatomiczne. Znać anatomię struktur powierzchownych i głębokich zarówno w ujęciu topograficznym jak i opisowym w tym rzutowanie narządów jamy brzusznej i miednicy na ściany brzucha miednicy. Znać budowę i czynność poszczególnych struktur i narządów, ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego. Umieć umiejętnie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce klinicznej np. miejsca lokalizacji tętna, granic serca i płuc oraz anatomia kliniczna przewodu pokarmowego. Powinien odnosić się z szacunkiem do zwłok oraz szczątków ludzkich. Student umie pracować w grupie stawiać cele i je realizować oraz ma potrzebę ustawicznego samokształcenia.
Literatura podstawowa1) Gilroy Anne M, MacPherson Brian R, Ross Lawrence M, 1) Gilroy Anne M, MacPherson Brian R, Ross Lawrence M, 2011r., "Atlas anatomii człowieka", wyd. MedPharm Polska, 2) Hutchings R, Abrahams P, oprac. Marks Jr SC, wyd. polskie Gielecki JS, 2006r., "Mc Minn. Fotograficzny atlas anatomii człowieka", wyd. Elsevier, 3) Sokołowska-Pituchowa J, Krechowiecki A, Kubik W, Łasiński W, 2006r., "Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 4)Netter Frank H.,2015,”Atlas anatomii człowieka polskie mianownictwo anatomiczne”, wyd.Edra Urban & Partner, MedPharm Polska, 2011 2) Hutchings R, Abrahams P, oprac. Marks Jr SC, Mc Minn. Fotograficzny atlas anatomii człowieka, Elseviier, 2006 3) Sokołowska-Pituchowa J, Krechowiecki A, Kubik W, Łasiński W, "Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 4) Netter Frank H, ”Atlas anatomii człowieka polskie mianownictwo anatomiczne”, wyd.Edra Urban & Partner, 2015
Literatura uzupełniająca1) Narkiewicz O, Moryś J, , Anatomia człowieka, t. I-IV, PZWL, 2010, s. 2 2) Woźniak W, , Anatomia człowieka, Podręcznik dla studentów i lekarzy, Elsevier Urban & Partner, 2003 3) Weir J, Abrahams PH, Atlas obrazowy anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner, 2005 4) Aleksandrowicz R, Ciszek B, Krasucki K, Anatomia człowieka - repetytorium na podstawie anatomii człowieka , PZWL, 2014
Uwagi