Alergie pokarmowe i skórne z uwzględnieniem podstaw immunologii

Food and skin allergies including basics immunology

2021L

Kod przedmiotu6253S1-APSUPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Waldemar Placek, ,,Dieta w chorobach skóry''., t. ., Czelej, Lublin, 2015, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi