Biochemia ogólna i żywności

General and Food Biochemistry

2019L

Kod przedmiotu6253S1-BOIZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia żywności
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotu chemia żywności
Opis ćwiczeńChromatografia aminokwasów. Oznaczanie ilościowe białek. Oznaczanie aktywności trypsyny i peroksydazy ziemniaka. Hydroliza enzymatyczna skrobi. Analiza jakościowa i ilościowa węglowodanów. Analiza lipidów polarnych mózgu. Oznaczanie cholesterolu i frakcji HDL w surowicy krwi. Oznaczanie witaminy C i lecytyny w produktach spożywczych. Amplifikacja DNA metodą PCR.
Opis wykładówMolekularne podstawy życia- ewolucja biochemiczna. Enzymy - biokatalizatory warunkujace metabolizm. Szlaki kataboliczne i anaboliczne w organizmie człowieka. Enzymatyczne i hormonalne regulacje metabolizmu.Metabolizm wyspecjalizowanych tkanekIntegracja swiata roślinnego i zwierzęcego. Współczesne poglądy na biochemię żywności- nutrigenomika, żywność modyfikowana genetycznie
Cel kształceniaPoznanie podstaw molekularnych życia. Zrozumienie energetycznego i biochemicznego funkcjonowania organizmu poprzez poznanie szlaków katabolicznych i anabolicznych. Poznanie lokalizacji szlaków metabolicznych w wyspecjalizowanych tkankach. Poznanie integracji szlaków metabolicznych w organizmie człowieka oraz integracji biochemicznej świata roślinnego i zwierzęcego. Poznanie poglądów na biochemię żywności poprzez współzależność jakości żywności i żywienia oraz zdrowotności organizmu
Literatura podstawowa1) Bańkowski E., "Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni Medycznych"., Elsewier, Urban and Partner, Wrocław., 2009, s. 551 2) Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W., "Biochemia Harpera", PZWL Warszawa, 2012, s. 790 3) Lim M., Y., Roach J. O'N., Brzozowski T. , Crash Course Metabolizm i żywienie, Elsewier, Urban and Partner, Wrocław., 2012
Literatura uzupełniająca1) Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., "Biochemia", PWN Warszawa, 2007 2) Kączkowski J., "Biochemia", WNT Warszawa, 2004 3) Ciborowska H., Rudnicka A. , "Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka", PZWL Warszawa, 2000 4) Zachwieja Z., "Leki i pożywienie - interakcje", MedPharm, 2008
UwagiZajęcia obejmują cykl seminariów. Chemiczna i biologiczna aktywność wolnych rodników; Bioaktywne peptydy żywności; Interakcje leków z składnikami żywności; Alergenne składniki żywności; Biochemia chorób metabolicznych (cukrzyca); Żywność genetycznie modyfikowana; Dodatki do żywności.