Choroby z interwencją chirurgiczną

Diseases with surgical intervention

2021L

Kod przedmiotu6253S1-CHICH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Noszczyk, „ Chirurgia" Repetytorium , PZWL Warszawa, 2009 2) Stanisław Głuszek, "Chirurgia", Wyd. Czelej Lublin, 2008 3) E. Walewska, "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego", PZWL Warszawa, 2006 4) W. Kapała, Pielęgniarstwo w chirurgii, Wyd. Czelej Lublin, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi