Choroby wieku dziecięcego

Childhood Diseases

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-CHWDZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia, patofizjologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii, fizjologii oraz patofizjologii człowieka
Opis ćwiczeńBadenie podmiotową w pediatrii, siatki centylowe i ich zastosowanie w pediatrii, ocena rozwoju somatycznego i psychomotorycznego u dzieci, symptomatologia wybranych chorób układu pokarmowego i moczowego, niedokrwistość, żywienie dzieci małych, żywienie w alergii .Nietolerancja glutenu i laktozy. Ostre stany w diabetologii. Żółtaczki.
Opis wykładówRozwój fizyczny i psychomotoryczny z uwzględnieniem fizjologii i patologii noworodka. Zasady żywienia dziecka zdrowego z uwzględnieniem noworodka przedwcześnie urodzonego. Problemy żywienia w chorobach wieku dziecięcego. Wybrane zagadnienia z endokrynologii. Cukrzyca wieku dziecięcego. Bóle brzucha u dzieci.
Cel kształceniazdobycie wiedzy na temat chorób wieku dziecięcego
Literatura podstawowa1) B.Górnicki, B.Dębiec, J.Baszczyński, Pediatria, Wyd.PZWL, 2003
Literatura uzupełniająca1) J.Szczapa, wyd. Wyd.PZWL, Podstawy neonatologii, 2008r., tom 2) A.Dobrzańska, J.Ryżko, wyd. Wyd. Elsevier, Pediatria , 2004r., tom 3) R.M.Cantor, wyd. Wyd.PZWL, Stany naglące u noworodka, 2011r., tom
Uwagi