Chemia żywności

Food Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu6253S1-CHZYW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia nieorganiczna i organiczna
Wymagania wstępneZakres wiedzy z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńOkreślenie właściwości podstawowych składników żywności przydatnych w wykrywaniu ich obecności i oznaczaniu ilościowym. Przeprowadzenie charakterystycznych reakcji wykorzystywanych w metodach jakościowych i ilościowych oznaczania zawartości: wody, kwasowości, wybranych związków mineralnych, sacharydów, białek i lipidów. Analizowanie, interpretacja i przewidywanie zmian zachodzących w wybranych produktach spożywczych pod wpływem procesów przetwórczych i przechowywania oraz określenie ich wpływu na wartość odżywczą żywności i zdrowie człowieka.
Opis wykładówCharakterystyka podstawowych składników występujących w żywności: sacharydów, białek i lipidów oraz wybranych składników mineralnych i witamin. Analizowanie i ocena zmian zachodzących w surowcach i produktach spożywczych w czasie podstawowych procesów technologicznych i przechowywania żywności oraz określenie ich wpływu na wartość odżywczą żywności i zdrowie człowieka. Określenie roli wody w kształtowaniu odpowiedniej trwałości żywności. Przedstawienie czynników wpływających na równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Określenie roli kwasów tłuszczowych w kształtowaniu cech prozdrowotnych żywności. Charakterystyka i wpływ na zdrowie człowieka dodatków do żywności.
Cel kształcenia.Przekazanie wiedzy o jakościowym i ilościowym składzie chemicznym surowców i produktów spożywczych. 2.Przekazanie wiedzy nt. przemian i interakcji składników żywności pod wpływem podstawowych procesów technologicznych i warunków przechowywania. 3. Przekazanie wiedzy nt. wpływu przemian i interakcji składników żywności na jej jakość, trwałość i bezpieczeństwo. 4. Przekazanie wiedzy nt. sposobów oceny występowania i zawartości wybranych składników surowców i produktów spożywczych
Literatura podstawowa1) Sikorski Z. i inni, Chemia żywności, t. 1,2,3, WNT Warszawa, 2007 2) Sikorski Z. i inni, Chemiczne i funkcjonalne właściwości żywności, WNT Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca1) Janicek G.,Pokorny J.,Davidek J.,, Chemia żywności, WNT Warszawa, 1997 2) Żegarska Zofia i inni, Ćwiczenia z analizy żywności, UWM Olsztyn, 2000 3) Czasopismo, Food Chemistry, , 2000-2019
Uwagi