Dietetyka pediatryczna

Paediatric dietetics

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-DIETP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka,podstawy dietetyki, metodologia oceny sposobu żywienia
Wymagania wstępnenormy żywieniowe; charakterystykę biochemiczną oraz charakterystykę podstawowych składników pokarmowych w żywieniu dziecka; zasady żywieniowe dla dzieci i młodzieży, metody oceny sposobu żywienia
Opis ćwiczeńPlanowanie posiłków dla niemowląt zdrowych oraz z alergią pokarmową. Metodyka planowania diety indywidualnej eliminacyjnej dla starszego dziecka na przykładzie choroby trzewnej. Zaparcia stolca – postępowanie dietetyczne Postępowanie dietetyczne u dziecka z krzywicą, tężyczką. Niedobory witamin, niedokrwistość u dzieci – postępowanie żywieniowe. Żywienie dzieci z Przewlekłą Chorobą Nerek. Wykorzystanie technik informatycznych w optymalizacji żywienia. Postępowanie dietetyczne w chorobach serca u dzieci. Enteropatia wysiękowa. Postępowanie dietetyczne w wybranych chorobach zakaźnych i gorączkowych. Postępowanie dietetyczne u dzieci po zabiegach chirurgicznych. Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem w żywieniu dzieci,,modnych diet’’ i suplementów dietetycznych.
Opis wykładówŻywienie kobiety ciężarnej a przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka. Żywienie naturalne niemowląt. Korzyści zdrowotne karmienia piersią. Żywienie dzieci w cukrzycy. Żywienie w biegunce ostrej i przewlekłej u dzieci. Żywienie w alergiach pokarmowych. Diety hipoantygenowe i eliminacyjne. Postępowanie dietetyczne wobec dzieci z chorobami wątroby i dróg żółciowych. Zasady żywienia dziecka z refluksem żołądkowo - przełykowym. Żywienie dzieci w okresie ostrym i przewlekłym choroby trzewnej. Żywienie w nieswoistych stanach zapalnych jelit u dzieci i młodzieży. Zasady żywienia dziecka chorego na mukowiscydozę. Żywienie dzieci z chorobami neurologicznymi. Rola diety ketogennej. Rola diety w leczeniu fenyloketonurii i galaktozemii. Zasady żywienia dzieci z brakiem apetytu i wymiotami.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowych wiadomości dotyczących prawidłowego żywienia kobiet w okresie ciąży w aspekcie programowania metabolicznego. Zapoznanie z zasadami żywienia dzieci zdrowych oraz dietoterapii w wybranych chorobach wieku dziecięcego.
Literatura podstawowa1) Szajewska M., Albrecht P., "Jak żywić niemowlęta i małe dzieci", , Lek. PZWL Warszawa, 2009 2) Spodaryk M.,, "Podstawy leczenia żywieniowego u dzieci", UJ Kraków,, 2001 3) Jarosz M., Bułhak- Jachimczyk B. , , "Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych", , Lek. PZWL. Warszawa , 2008 4) Krawczyński M.,, "Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie", Help - Med. Kraków, 2008 5) Ciborowska H., Rudnicka A.,, "Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka", Lek. PZWL. Warszawa;, 2007
Literatura uzupełniająca1) Suskind D.L., Lenssen P, wyd. Elsewievier Urban&Partner sp. z o.o., "Algorytmy żywienia dzieci", , 2013r., tom
Uwagi