Diagnostyka laboratoryjna

Laboratory diagnostics

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-DLAB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W. , , Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban&Partner, 2009 2) Mariańska B.; Windyga J.; Fabijańska-Mitek J.,, Badania laboratoryjne w hematologii, PZWL, 2003 3) Wyd. polskie pod red. Woźniak M.,, Próbki: od pacjenta do laboratorium, MedPharm, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi