Etyka

Ethics

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-ETK
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Olejnik, Etyka lekarska, Wyd. Unia, 1995 2) T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej , MP, 2006 3) T. Brzeziński , Etyka lekarska, PZWL, 2011 4) K. Szewczyk, Bioetyka, Medycyna na granicach życia, t. t.1, WN PWN, 2009 5) K. Szewczyk, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, t. t. 2, WN PWN, 2009 6) M.A. Monge red., Etyka w medycynie, Medipage, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi