Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością

Nutritional Pharmacology and Pharmacotherapy and Interaction of Drug and Food

2020L

Kod przedmiotu6253S1-FIFZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, fizjologia i patofizjologia człowieka
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie na poziomie komórkowym, narządowym, układowym
Opis ćwiczeń1. Interakcje leków 2. Przykłady interakcji leków i ich kliniczne następstwa 3. Działania niepożądane leków 4. Interakcje leków z żywnością na poziomie wchłaniania 5. Składniki pokarmowe zwiększające i zmniejszające wchłanianie leków 6. Wpływ żywności na proces biotransformacji leków 7. Działanie synergistyczne leków i składników żywności 8. Wpływ leków na wchłanianie składników pokarmowych i stan odżywienia 9. Interakcje pomiędzy lekami i alkoholem 10. Wpływ leków na metabolizm alkoholu 11. Przykłady najczęstszych interakcji pomiędzy lekami a żywnością 12. Metody oceny narażenia na wystąpienie interakcji pomiędzy lekami a składnikami żywności 13. Podstawy farmakologii wieku rozwojowego
Opis wykładów1. Elementy farmakologii ogólnej. 2. Farmakokinetyka. 3. Podstawy farmakologii autonomicznego układu nerwowego. 4. Podstawy farmakologii ośrodkowego układu nerwowego. 5. Podstawy współczesna farmakoterapia bólu. 6. Wprowadzenie do farmakoterapii schorzeń układu krążenia. 7. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego. 8. Farmakologia układu oddechowego. 9. Leki modulujące czynność przewodu pokarmowego. 10. Wybrane zagadnienia z farmakologii chorób infekcyjnych i pasożytniczych. a) antybiotykoterapia b) Farmakoterapia zakażeń grzybiczych, wirusowych i inwazji pasożytniczych. 11. Farmakologia układów hormonalnych i witamin.
Cel kształceniaPodstawowym celem nauczania jest przyswojenie przez studentów informacji dotyczących mechanizmów działania leków, efektów niepożądanych, toksycznych, a w szczególności interakcji leków z żywnością, które mogą pojawić się w trakcie farmakoterapii.
Literatura podstawowa1) Jarosz M., Wolnicka K., Ryżko-Skiba M., Respondek W., Rychlik E, "Jak uniknąć interakcji pomiędzy lekami a żywnością?" , t. 1, Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2005, s. 100 2) Jarosz M, Dzieniszewski J., "Interakcje leków z żywnością i alkoholem", t. 1, Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2004, s. 215 3) Rajtar-Cynke G.,, "Farmakologia. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych", t. 1, Czele, 2008, s. 454 4) Danysz A., Buczko W, , "Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny", t. 1, wyd. Elsevier Urban & Partner, 2008, s. 610
Literatura uzupełniająca1) Mutschler E.,, wyd. wyd. MedPharm-Polska,, "Farmakologia i toksykologia – podręczni", 2010r., tom 1, 1168s. 2) Zachwieja Z., wyd. wyd. MedPharm Polska,, "Leki i pożywienie – interakcje", 2008r., tom 1, 432s. 3) Orzechowska-Juzwenko K., wyd. wyd. Wydawnictwo Medyczne, , "Farmakologia kliniczna", 2006r., tom 1, 277s. 4) Kostka-Trąbka E., Woroń J, wyd. wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Interakcje leków w praktyce klinicznej, 2011r., tom 1, 255s.
Uwagi