Genetyka

Genetics

2019L

Kod przedmiotu6253S1-GENET
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZapoznanie z podstawowymi pojęciami genetycznymi, chromosomową teorią dziedziczenia oraz mechanizmami podziału materiału genetycznego. Zasady dziedziczenie cech monogenowych oraz wieloczynnikowych (ilościowych). Leczenie dietetyczne chorób genetycznych. Uwarunkowania genetyczne grup krwi u człowieka. Rodzaje determinacji płci u człowieka, sposoby dziedziczenia cech sprzężonych z płcią. Budowa chromosomów, zasady opisu i konstrukcji kariotypów. Aberracje autosomów i heterosomów oraz podstawy mutagenezy. Czynniki mutagenne i ich rola w powstawaniu wad rozwojowych. Podstawowe założenia genetyki populacyjnej.
Opis wykładówChoroby uwarunkowane genetyczne. Farmakogenetyka. Ekogenetyka. Transgenika. GMO.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej podstaw genetyki - podstawowych pojęć genetycznych i mechanizmów dziedziczenia. Zdobycie wiedzy o podstawach genetycznych do leczenia dietetycznego. Nabycie umiejętności określenia wybranych aberracji chromosomowych i chorób genetycznych oraz wyjaśnienia podłoża molekularnego ich powstawania.
Literatura podstawowa1) Drewa G., Ferenc T, Podstawy genetyki dla studentów i lekarz, Elsevier, Urban & Partner, 2007 2) Kurnatowski P., Wójcik A., Genetyka - 225 zadań dla studentów kierunków medycznych z przykładami rozwiązań, Promedi, 2010
Literatura uzupełniająca1) Tobias E.S., Connor M., Ferguson- Smith M., wyd. Wyd. Lek. PZWL, Genetyka medyczna, 2013r., tom -, -s. 2) Drewa G., Ferenc T., wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław,, Genetyka medyczna – podręcznik dla studentów, 2011,r., tom -, -s. 3) Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, Genetyka medyczna, 2014r., tom -, -s. 4) Brown T. A., wyd. PWN, Warszawa, Genomy , 2009r., tom -, -s. 5) Passarge E., wyd. Wyd. Lek. PZWL, Genetyka. Ilustrowany przewodnik, 2004r., tom -, -s.
Uwagi