Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 1

Clinical Outlain of Diseases part 1

2020L

Kod przedmiotu6253S1-KZCH1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia człowieka, fizjologia człowieka
Wymagania wstępneznajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka
Opis ćwiczeńOgólne zasady przeprowadzania wywiadu lekarskiego oraz badania przedmiotowego. Zastosowanie badań dodatkowych (laboratoryjnych, mikrobiologicznych, endoskopowych i obrazowych) w diagnostyce. Pojęcie: zdrowia, choroby, zapalenia, zakażenia. Choroby układu: pokarmowego, krążenia, oddechowego, moczowego, nerwowego. Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Choroby metaboliczne. Choroby żywieniowo-zależne. Nowotwory. Patologie wieku starszego – geriatria. Urazy. Wpływ chorób na stan odżywienia. Wpływ niedożywienia na przebieg chorób.
Opis wykładówPojęcie zdrowia i choroby, zapalenia i zakażenia, podstawowa terminologia medyczna. Choroby cywilizacyjne. Choroby układu krążenia,nadciśnienie tętnicze. Niedożywienie, otyłość – wpływ chorób na stan odżywienia. Choroby układu wydzielania wewnętrznego, cukrzyca. Choroby przewodu pokarmowego. Choroby nerek i dróg moczowych. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Choroby układu krwiotwórczego. Choroby układu oddechowego, alergiczne, zaburzenia immunologiczne. Choroby nowotworowe – profilaktyka i badania przesiewowe. Najczęstsze choroby neurologiczne.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej objawów, metod diagnostycznych oraz leczniczych podstawowych jednostek chorobowych. Nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu lekarskiego, elementów badania przedmiotowego oraz interpretacji wyników podstawowych badań dodatkowych.
Literatura podstawowa1) Gajewski,, Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2013 2) Jarosz, Praktyczny podręcznik dietetyki, IŻŻ, 2010
Literatura uzupełniająca1) Bujko, wyd. SGGW, Podstawy dietetyki, 2008r., tom 2) Jarosz, wyd. IŻŻ, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, 2011r., tom
Uwagi