Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 2

Clinical Outlain of Diseases part 2

2021L

Kod przedmiotu6253S1-KZCH2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia człowieka, fizjologia człowieka
Wymagania wstępneznajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka
Opis ćwiczeń1. Badanie podmiotowe, przedmiotowe i badanie diagnostyczne w chorobach układu oddechowego. 2. Badanie podmiotowe, przedmiotowe i badanie diagnostyczne w chorobach układu krążenia. 3. Badania i testy diagnostyczne w chorobach układu endokrynnego. 4. Najczęstsze choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, zapalenia wątroby i jelit). 5. Najczęstsze choroby występujące w ciąży.
Opis wykładów1. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. Nowotwory płuc. 2. Wady wrodzone i nabyte serca. Niewydolność serca – przyczyny i leczenie. 3. Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej objawów, metod diagnostycznych oraz leczniczych podstawowych jednostek chorobowych. Nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu lekarskiego, elementów badania przedmiotowego oraz interpretacji wyników podstawowych badań dodatkowych.
Literatura podstawowa1) Gajewski, Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2013 2) Jarosz, Praktyczny podręcznik dietetyki, IŻŻ, 2010
Literatura uzupełniająca1) Bujko, wyd. SGGW, Podstawy dietetyki, 2008r., tom 2) Jarosz, wyd. IŻŻ, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, 2011r., tom
Uwagi