Pracownia dyplomowa

Graduation workshop

2021L

Kod przedmiotu6253S1-MK-PDYP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewszystkie przedmioty z programu studiów
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCele i zadania oraz zasady pisania prac dyplomowych
Opis wykładówKonsultacje z opiekunem pracy, tematu i planu pracy dyplomowej
Cel kształceniaPoznawanie i analiza specjalistycznej wiedzy z zakresu studiowanego kierunku. Nabycie umiejętności definiowania problemu badawczego, korzystania z aparatury naukowo - badawczej i innych metod i narzędzi służących do realizacji tematu pracy dyplomowej. Nabycie świadomości odpowiedzialności za pracę własną i poszanowanie praw innych osób.
Literatura podstawowa1) Wydział Nauk Medycznych, Regulamin pisania prac dyplomowych i obrona pracy dyplomowej, UWM, Olsztyn, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi