Mikrobiologia ogólna i żywności

General Microbiology and Microbiology of Nutrition

2020Z

Kod przedmiotu6253S1-MOIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Żakowska, H. Stobińska,, Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym , wyd. Politechniki Łódzkiej, 2000 2) K. Trojanowska, H. Gabiel, B. Gołębiowska, Mikrobiologia żywności, wyd. Akademiii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi