Metodologia oceny sposobu żywienia

Methodology of evaluating nutritional models

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-MOSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka
Wymagania wstępneznajomość zasad żywienia ludzi zdrowych
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń;Metoda bilansów żywności i metoda badania budżetów gospodarstw domowych;Metoda wywiadu 24- godzinnego;Metoda bieżącego notowania;Ocena niedoszacowania wartości energetycznej wywiadów żywieniowych;Budowa kwestionariusza częstotliwości spożycia żywności;Walidacja – ocena zgodności wewnętrznej kwestionariusza częstotliwości spożycia żywności;Opracowanie wyników badań żywieniowych.Test sprawdzający wiedzę.
Opis wykładówMetody oceny sposobu żywienia;Budowa kwestionariusza wywiadu spożycia żywności;Walidacja kwestionariuszy wywiadu spożycia żywności;Projektowanie badań żywieniowych i interpretacja wyników.
Cel kształceniaPoszerzenie wiedzy nt. metod oceny sposobu żywienia i ich zastosowania w badaniach żywieniowych. Przekazanie wiedzy nt. prowadzenia badań żywieniowych, ich organizacji, doboru próby, tworzenia i walidacji kwestionariuszy żywieniowych, interpretacji wyników. Nabycie podstawowych umiejętności doboru metod oceny sposobu żywienia stosownie do celu badania. Rozwijanie umiejętności właściwego opracowania i interpretacji wyników badań żywieniowych.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), "Żywienie a zdrowie publiczne", wyd. PWN, Warszawa, 2009 2) Gronowska-Senger A. (red.), "Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia", Wyd. PAN, Warszwa, 2013 3) Gronowska-Senger A., "Zarys oceny żywienia", Wyd. SGGW, Warszawa, 2009 4) Pietruszka B., Roszkowska H.,Roszkowski W,, "Zastosowanie epidemiologii w badaniach żywieniowych", Wyd. SGGW, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca1) Budżety gospodarstw domowych, "Opracowania z lat 1970-2010", wyd. GUS, tom 2) Gawęcki J. (red.), wyd. wyd. PWN, Warszawa, "Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu.", 2010r., tom 3) Stanisz A., wyd. Wyd. StatSoft, Kraków, t.Tom I, , "Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu Statistica PL na przykładach medycyny.", tom 4) Ziemlański Ś., wyd. Wyd. Instytut Danone, Warszawa., "Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce", 1998r., tom 5) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), wyd. wyd. PWN, Warszawa, "Żywienie człowieka zdrowego i chorego", 2010r., tom 6) Jędrychowski W., wyd. Wyd. UJ, Kraków, "Podstawy epidemiologii", 2002r., tom
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób