Onkologia

Oncology

2021L

Kod przedmiotu6253S1-ONKO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFizjologia człowieka, Chemia żywności, Żywienie człowieka, Profilaktyka żywieniowa
Wymagania wstępneWiedza z zakresu fizjologii człowieka, funkcjonowania prawidłowego i patologicznego przewodu pokarmowego oraz procesów w nim zachodzących; wpływ tych procesów na funkcjonowanie organizmu człowieka jako całości. Znajomość związków biochemicznych i mikroelementów składających się na substraty w procesie żywienia, ich działanie prozdrowotne oraz niepożądane. Główne zasady żywienia człowieka, piramida prawidłowego żywienia, skale oceny odżywienia człowieka. Zastosowanie różnych metod żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób człowieka.
Opis ćwiczeńWpływ choroby nowotworowej i jej leczenia na stan odżywienia pacjentów. Podstawy żywienia w onkologii. Podstawy radioterapii. Podstawy chemioterapii, immunoterapii, hormonoterapii.
Opis wykładówEtiologia i epidemiologia nowotworów. Badania przesiewowe. Specyfika leczenia onkologicznego. Prewencja choroby nowotworowej. Wyniszczenie nowotworowe. Zespół zmęczenia. Opieka paliatywna. Leczenie bólu. Leczenie żywieniowe w wyniszczeniu nowotworowym i w zespole zmęczenia. Opis przypadków.
Cel kształceniaInformacje o najczęstszych chorobach nowotworowych, leczeniu żywieniowym do- jak i pozajelitowym w chorobie nowotworowej, a także w chemoprewencji nowotworów. Przygotowanie do: - poradnictwa dietetycznego u chorych onkologicznych, - chemoprewencji nowotworów i - edukacji żywieniowej.
Literatura podstawowa1) Mirosław Jarosz, Praktyczny podręcznik dietetyk.i, Instytut Żywności i Żywienia, 2010, s. 391-423
Literatura uzupełniająca1) A. Jeziorski, wyd. PZWL Warszawa, Onkologia, podręcznik dla pielęgniarek, 2009r., tom
Uwagi