Organizacja pracy

Job Organization

2019Z

Kod przedmiotu6253S1-ORGP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTypy oraz rodzaje umów, dokumentacja pracownicza. Schematy zakładów żywienia- dyskusja panelowa. Organizacja stanowisk oceny i przyjęcia surowców. Organizacja oraz warunki przechowywania oraz składowania magazynowego. Organizacja stanowisk obróbki wstępnej warzyw i jaj. Wyliczanie niezbędnej powierzchni oraz sprzętu. Organizacja stanowisk obróbki mięsa drobiu i ryb. Wyliczanie niezbędnej powierzchni oraz sprzętu. Podział metod, cele oraz organizacja stanowisk obróbki wstępnej czystej.Organizacja stanowisk obróbki termicznej.Metody wydawania i przechowywania potraw i posiłków. Organizacja zaplecza socjalnego pracowników.Rodzaje dokumentacji w żywieniu ludzi. Poznanie i wypełnianie dokumentów Programy komputerowe w planowaniu żywienia. Ocena funkcjonalności zakładów żywienia oraz środków transportu w oparciu o dokumentację i arkusze .
Opis wykładówCel i zakres przedmiotu, podziały i klasyfikacje zakładów żywienia. Podstawy organizacji pracy i prawna ochrona pracy. Podstawowe regulacje prawne dotyczące produkcji żywności oraz wprowadzania jej do obrotu. Organy kontrolne. Zasady bezpieczeństwa pracy oraz przepisy i wymagania przeciwpożarowe.Wymogi higieniczno-sanitarne w zakładach żywienia, woda jako składnik żywności i produkcji.Rodzaje dokumentacji w żywieniu ludzi.Ocena funkcjonalności zakładów i działów żywienia
Cel kształceniaZapoznanie studentów zasadami organizacji pracy oraz z wymogami higieniczno-sanitarnym w zakładach żywienia poprzez wykształcenie umiejętności organizacji oraz oceny pracy na poszczególnych stanowiskach
Literatura podstawowa1) Rączkowski B., BHP praktyce , ODDK sp zoo Gdańsk,, 2007 2) Neufert P., Podręcznik projektowania architektonicznego, Arkady, 2008 3) Mozolewski W., Smoczyński S., Żywienie turystów. w: Agroturystyka, red. Młynarczyk K., , UWM w Olsztynie, 2002 4) Koziorowska B., Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, SGGW, Warszawa , 1998
Literatura uzupełniająca1) , rocznik bieżący, Przegląd Gastronomiczny, 2) , rocznik bieżący, Hospitality, 3) , rocznik bieżący, Przemysł Spożywczy, 4) , rocznik bieżący , Food Science, 5) , wybrane, Dzienniki Urzędowe i Rozporządzenia,
Uwagigrupy ćwiczeniowe do 20 osób