Parazytologia

Parasitology

2019Z

Kod przedmiotu6253S1-PARAZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńZapoznanie z charakterystyką (budowa, rozmnażanie, cykle życiowe, chorobotwórczość, diagnostyka) pasożytów człowieka bytujących w układach: pokarmowym, krwionośnym, oddechowym, nerwowym, moczowo-płciowym, jak również pasożytów mięśni i narządów miąższowych oraz skóry należących do: Protozoa, Digenea, Cestoda, Nematoda, Arachnida, Insecta.
Opis wykładówWstęp do parazytologii.Mikrohabitat pasożytów. Źródła zarażeń i drogi wnikania pasożytów. Rodzaje szkodliwego działania pasożytów. Choroby pasożytnicze wywoływane przez pierwotniaki, płazińce, obleńce. Pasożytnicze inwazje egzotyczne. Inwazje pasożytniczych stawonogów. Metody stosowane w diagnostyce chorób pasożytniczych człowieka.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. układu pasożyt-żywiciel, charakterystyki wybranych pasożytów człowieka, objawów chorób pasożytniczych i ich diagnostyki. Nabycie umiejętności rozpoznawania pasożytów, podejmowania działań prozdrowotnych, oceny zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka ze strony środowiska.
Literatura podstawowa1) Buczek A., Dzika E., Ćwiczenia z parazytologii dla studentów dietetyki, Koliber, Lublin , 2011 2) Buczek A., Choroby pasożytnicze. Epidemiologia.Diagnostyka. Objawy, Koliber, Lublin , 2010 3) Buczek A., Atlas pasożytów człowieka, Koliber, Lublin, 2005 4) Deryło A,, Parazytologia i akaroentomologia medyczna, PWN, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca1) Pawłowski Z. (red.), Stefaniak J, wyd. wyd. PZWL, Warszawa, Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym, 2001r., tom
Uwagimaksymalna liczebność grupy ćwiczeniowej: 10 osób